isq’eys

Posted: April 19, 2012 in Dreams

łuʔ spisc̓eʔ skʷkʷec, q̓eysmn u wičn łuʔ isl̓ax̣t s.b. kʷen̓t łuʔ t isl̓ax̣t u ečsuwiš u npupusenč. nexʷ t̓p̓yew̓t łuʔ p̓ełpłkʷi łuʔ tl̓ s.b. stm̓elisc. hecya u q̓mq̓miʔlš u c̓qʷaʔqʷ x̣ʷl xʷeʔit qʷmqʷmip łuʔ stm̓elisc.

cun, “s.b., taqstam nłkʷkʷmintxʷ u kʷ x̣menčłtm. tam kʷ čanaqes. pentč ep sqelixʷ u nem čnšitnc.”

kʷen̓t xʷicłtn t kʷkʷr̓iy̓t ʔutčel̓čstn u cun, “sewneš… ti epł qʷelm.”

kʷen̓t łuʔ t ʔutčel̓čstn nkʷeys ec̓x̣ił t sqelixʷ u yoyot c̓qʷaqʷ łuʔ s.b. x̣ʷl sixʷ łuʔ spupusenč łuʔ tl̓ spuʔusc. kʷen̓t x̣stwilš u qmqemt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s